Logopedická cvičení

Ivana Novotná
Cena: 169 Kč

 

Pracovní sešit zaměřený na rozvoj řeči, obsahuje různorodá logopedická cvičení pro předškolní děti. Před nástupem do školy by měly být schopny se souvisle a srozumitelně vyjadřovat a dorozumívat se s dětmi i s dospělými. Úkoly, které v sešitě najdete, dopomohou dětem k správné výslovnosti všech hlásek.

Přihlašování

Nobilis Tilia

biofaze

 

CPK_normal

apotheke 

bio zebra